-

یه ساعت تو مترو جلو پاش وایسادم، میخواد پیاده شه ، به یكی اشاره میكنه كه تو بیا جای من بشین ، مگه تو پادشاهی واسه خودت جانشین انتخاب میكنی لاشی؟!-زنان عاشق
پاییز را بهانه می کنند
مردان عاشق
باران را...


اذر که می رسد
شهر به یکباره شاعر می شود!


باران و پاییز و عاشقانه ها
دلت را گرم می کند
تا اخر زمستان...

-


-


#بین ماهـےهـاے اقیانوس

وماهـے هـاے تنگ هـیچ

فرقےنیس وقتے چارہ اے

جزآب نیست..
-

قلب! ما او را فراموش می کنیم
تو و من، امشب!
تو باید حرارتش را فراموش کنی
و من روشنایی اش را
وقتی فراموشش کردی
لطفا به من بگو
عجله کن
اگر تاخیر کنی
ممکن است باز هم به یادش بیاورم
-

Nab:)


--
TARHIM
مشاهده پست‌های بیشتر